اخبار خودرو

جدیدترین اخبار خودرو

جدیدترین طرح و ایده برای خودرو های برقی فولکس‌واگن

,فولکس واگن,فولکس واگن جتا,فولکس واگن بیتل,فولکس واگن پولو,فولکس واگن قدیمی,فولکس واگن در ایران,فولکس واگن گل,فولکس واگن پاسات,فولکس واگن گلف,فولکس واگن استیشن,فولکس

طرح مفهومی بعدی فولکس‌ واگن یک مدل برقی است

ادامه مطلب

بازگشت فولکس واگن به ایران پس از ۱۷ سال به طور رسمی

,فولکس واگن,فولکس واگن پولو,فولکس واگن جتا,فولکس واگن بیتل,فولکس واگن قدیمی,فولکس واگن گل,فولکس واگن در ایران,فولکس واگن پاسات,فولکس واگن ون,فولکس واگن استیشن,فولکس واگن پولو

فولکس واگن رسما خبر از بازگشت خود به ایران پس از ۱۷ سال داد

ادامه مطلب

ایده فولکس‌واگن از خودرو خودران رونمایی شد

,فولکس واگن,فولکس واگن جتا,فولکس واگن پولو,فولکس واگن پاسات,فولکس واگن بیتل,فولکس واگن در ایران,فولکس واگن گل,فولکس واگن گلف,فولکس واگن ایران,

 فولکس‌واگن خودروی مفهومی خودران خود را با نام «سدریک» معرفی کرد.

فولکس‌واگن تصور خود از یک خودروی خودران را به نمایش گذاشت

ادامه مطلب

برگه‌ها :12